ArboChat

ArboChat Podcast #40 - Jaroslav Kolařík - Bezpečnostní vazby III. – Dynamické vazby

September 07, 2022 Jaroslav Kolařík Season 2021 Episode 37
ArboChat
ArboChat Podcast #40 - Jaroslav Kolařík - Bezpečnostní vazby III. – Dynamické vazby
Show Notes

Další díl diskuse nad tématikou stabilizace korun stromů pomocí bezpečnostních vazeb rozebírá problematiku aktuálních systémů vazeb dynamických. Vedle rozboru dnes používaných systémů z pohledu jejich materiálových vlastností i instalačních specifik jsme se zabývali i dimenzací vazeb a rozdílů v přístupu českého a Evropského standardu bezpečnostních vazeb.

Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

ČSOP - Arboristická Akademie
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.